Điều kiện và thời gian tham gia học Trung cấp Xét nghiệm Y học

Xét nghiệm Y học, ngành học hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước....

Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Xét nghiệm gồm những giấy tờ gì?

Được xem là một ngành học có tính ứng dụng cao trong thực tế xã hội, Ngành Xét nghiệm y học đã hỗ trợ rất nhiều...

Bài viết mới