Học Trung cấp xét nghiệm TPHCM ra trường làm việc gì?

Ngành Xét nghiệm y học hỗ trợ rất nhiều trong công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ hiện nay. Vì vậy, Trung cấp Xét...

Tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm TPHCM năm 2017

Trung cấp Xét nghiệm ngày càng trở nên quan trọng hơn và có được vị trí, vai trò vững chắc hơn. Bởi Y học...

Bài viết mới