Học Trung cấp xét nghiệm TPHCM ra trường làm việc gì?

Ngành Xét nghiệm y học hỗ trợ rất nhiều trong công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ hiện nay. Vì vậy, Trung cấp Xét...

Trung cấp xét nghiệm TPHCM có lớp đào tạo T7 & CN không?

Trong năm 2017, Cao đẳng Y dược TPHCM tuyển sinh lớp Trung cấp xét nghiệm đào tạo vào các ngày thứ 7 và chủ nhật...

Bài viết mới