Điều kiện và thời gian tham gia học Trung cấp Xét nghiệm Y học

Xét nghiệm Y học, ngành học hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước....

Trung cấp xét nghiệm TPHCM có lớp đào tạo T7 & CN không?

Trong năm 2017, Cao đẳng Y dược TPHCM tuyển sinh lớp Trung cấp xét nghiệm đào tạo vào các ngày thứ 7 và chủ nhật...

Bài viết mới