Đào tạo Trung cấp Điều dưỡng TPHCM đạt chuẩn Bộ Y tế

Trung cấp Điều dưỡng TPHCM đang là tâm điểm lựa chọn nhiều thí sinh theo học. Do đó, đào tạo Điều dưỡng viên cần...

Tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng ra trường có thể làm công việc gì?

Y tá hay còn gọi là Điều dưỡng viên một chức danh nghề nghiệp có chuyên môn thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng...

Bài viết mới