Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM

Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM

Thời gian đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm hệ Liên thông mất bao lâu?

Với ưu điểm thời gian đào tạo ngắn, rút bớt được một số đơn vị học trình so với hệ Cao đẳng chính quy...

Điều kiện dự thi liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM năm 2017

Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm cơ hội cho tất cả các cán bộ ở trình độ Trung Cấp đang làm việc tại các...

Điều kiện Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM năm 2018 là gì?

Thí sinh đáp ứng điều kiện Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm năm 2018 sẽ có cơ hội trở thành sinh viên Cao đẳng...

Bài viết mới