Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Điều kiện liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2017

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng là cơ hội nâng cao trình độ từ Trung Cấp lên Cao đẳng để chuẩn hoá chất lượng...

Đào tạo Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đạt chuẩn Bộ Y tế

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đang trở thành xu hướng lựa chọn của rất nhiều cán bộ hiện nay. Để đáp ứng...

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM học T7&CN

Cao đẳng Y Dược TPHCM thông báo tuyển sinh lớp học đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng từ trình độ Trung cấp học...

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng cơ hội làm việc tại nước ngoài

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng không chỉ để nâng cao trình độ bản thân mà còn là cơ hội để các đối tượng ...

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2017

Khi thông tư 26, 27 đưa ra, yêu cầu tất cả các cơ sở Y tế cần chuẩn hóa Bộ Y tế, yêu cầu...

Học liên thông Cao đẳng Điều dưỡng với thời gian đào tạo bao lâu?

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ngoài việc đáp ứng theo nhu cầu chuẩn hóa bằng cấp do Bộ Y tế đưa ra thì...

Bài viết mới