Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM học T7&CN

Cao đẳng Y Dược TPHCM thông báo tuyển sinh lớp học đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng từ trình độ Trung cấp học...

Đào tạo Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đạt chuẩn Bộ Y tế

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đang trở thành xu hướng lựa chọn của rất nhiều cán bộ hiện nay. Để đáp ứng...

Hồ sơ tham gia thi Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng gồm những giấy...

Điều dưỡng là vị trí quan trọng trong hệ thống ngành Y tế Việt Nam hiện nay, do đó việc Liên thông Cao đẳng...

Học liên thông Cao đẳng Điều dưỡng với thời gian đào tạo bao lâu?

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ngoài việc đáp ứng theo nhu cầu chuẩn hóa bằng cấp do Bộ Y tế đưa ra thì...

Điều kiện liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2017

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng là cơ hội nâng cao trình độ từ Trung Cấp lên Cao đẳng để chuẩn hoá chất lượng...

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2017

Khi thông tư 26, 27 đưa ra, yêu cầu tất cả các cơ sở Y tế cần chuẩn hóa Bộ Y tế, yêu cầu...

Bài viết mới